Sällskapsdjur

# >> Sällskapsdjur > >> Pet Fish >> akvarium

Magnum 350 Information

Tillverkad av Marineland , Magnum 350 är en kanister filter system för sötvatten eller marina akvarier upp till 100 liter . Den kan utföra mekanisk, kemisk och biologisk filtrering samt vatten polering. Kol /Media Container och Micron patron

Magnum 350 koldioxid /media container använder en bunden tandtråd hylsa för mekanisk filtrering och aktivt kol för kemisk filtrering . Installera en veckad mikron patron i kapseln istället för en kol /mediabehållaregör att systemet för att utföra vattenpolering.
Bio - hjul

En bio - hjul , som kallas BIO- hjulet PRO 60 , kan fästas vid systemets utlopp för att åstadkomma våt /torr biologisk filtrering . Den bio- hjulet är tillgänglig separat eller som en del av Magnum 350 Pro System paketet . Addera Motor

Motorn , monterade på botten av systemet , är självsugande och kräver ingen smörjning . Vatten strömmar genom systemet med en hastighet på upp till 350 liter per timme . Addera

Copyright Sällskapsdjur Alla rättigheter reserverade

© sv.xzhbc.com